ВРЕДНО ИЛИ ПОЛЕЗНО: Ученици създадоха приложение за Е-тата в храните