Берое като че ли намери диригентите в средата на терена