С убедителното си поскъпване металите заблестяват на пазара на суровини