В партидите за втора пенсия има средно по 2688 лв.