Бангладеш – През септември започва изграждането на първи енергоблок на АЕЦ Руппур.