Скъсване на Ахилесовото сухожилие - причини и клинична картина