Реклами във виртуалната клавиатура на смартфоните НТС разгневиха потребителите