САЩ: Водачът на ИДИЛ не участва във вземането на решения