Министър Димов направи първа копка от водния цикъл на Добрич