Акцентите в централната емисия на Би Ай Ти на 17 юли