ЕК: Повече години работа, за да не рухнат пенсионните системи