Законови промени ще въведат задължителни критерии за детските бази за отдих