Образът на Левски през погледа на българските художници