Електронната търговия е основен двигател за пощенския сектор