Повишаването на ценовите нива на петрола води до стабилизация на рублата