Клас прослужено време - акцент от изминалата седмица