„Войната за планетата на маймуните“ оглави бокс-офис класацията на Северна Америка