Млечни компании: Изискването да има само една възможна опаковка от пластмаса е ограничаващо