Даниела Бобева: Ще продължи тенденцията вносът да надвишава износа