Купувачите на имоти във Великобритания остават нащрек