Енергийният пуск на АЕЦ „Фламанвил“ е планиран за май 2019 г.