МАЕ прогнозира излишък на предложенията на LNG през 2022 г.