Най-малко Европа сме в доходите - това всички го знаем