Българските медии са силно зависими от държавни субсидии и определени политици и бизнесмени