Започва кампания за обезщетяване на земеделски производители