Сериозен пожар в Черна гора доведе до голяма евакуация