Рисунката, сценарното табло и филмчето на децата, победители в конкурс за анимация