Хасковски студентки на първи семинар по акушерство в Приморско