Да не се променя БДС за киселото мляко настояват млекопреработватели