България и Франция засилват двустранните си отношения