Държавата ще обезщетява собственици на земи в „Бедечка“ с имоти