Графика на деня: Средният доход от дивиденти на БФБ от началото на 2017 г.