Молбите, разрешаващи непълнолетните да работят, стават онлайн