За гимнастиките в енергетиката и скъпия ток – говори Красимир Дачев