11% от разходите на българите минават през картови разплащания