MediaTek ще назначи над 1000 души персонал, заради разширяване на бизнеса