Борисов отмени среща с Карпов, който каза, че кирилицата е от Византия