Повече сделки, въпреки мерките за охлаждане на пазара