Глобалните рекламни инвестиции ще достигнат 563.4 милиарда долара