Съветът на ЕС потвърди ангажимента към Парижкото споразумение