ЕЦБ: Излишъкът по текущата сметка на еврозоната започва да се свива с оглед възстановяване на петролните цени