Протестите на служителите на МВР няма да бъдат ефективни