Ненавистта погълна Остова! "Ще избия всички мюсюлмани", крещял нападателят