Джоли с децата на почивка. Пит отново сам, дори в Деня на бащата