МФ предлага плащането на административни услуги да става чрез банкови карти