Блокчейн технологията – крайъгълният камък за финансовата индустрия