Транзистор с квантови точки имитира функционалността на невроните