Тестват кабинета "Борисов 3" за отношението му към БДЖ