Шистовият добив в САЩ натежава на цените на петрола