10% от енергията, произведена в ЕС, е от вятърни централи